AMFT - Asociace českých frankofonních lékařů

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vítejte na nových webových stránkách Asociace frankofonních lékařů www.amft21.cz

Nová webová adresa naznačuje hledání nového směru pro náš spolek, starý web www.amft.cz byl dočasně nedostupný, v nejbližších dnech se ale opět zprovozní a zůstane jako záznam naší činnosti v uplynulýchletech.

Asociace byla založena r.1990 profesorem Jaroslavem Blahošem.

Jako zahraniční člen Francouzské lékařské akademie byl vyzván, aby vysvětlil změny, které přinesla Sametová revoluce z listopadu 1989 a následně pak k založení lékařské společnosti, která by sdružovala zájemce z řad českých a slovenských lékařů se zájmem o Francii. V té době byl samozřejmě nesmírný zájem o možnosti vycestovat do Francie, zúčastnit se různých stáží, či kongresů. Postupem let se toto vše změnilo, Jsme součástí Evropské unie, mladí lékaři jsou zvyklí cestovat po světě, uplatňují své schopnosti na klinikách světového významu včetně těch francouzských.

V r.1999 vedení AMFT symbolicky předalo žezlo mladší generaci. Nově vzniklý výbor navázal nové kontakty s francouzskými kolegy, mnohdy na základě právě již absolvovaných stáží či pracovních pobytů ve Francii. Významnou byla vždy spolupráce s Francouzským velvyslanectvím v Praze.

V přiložené fotografii se vracíme k setkání s Francouzským velvyslancem j.e. J-P Asvazadourianem na půdě Francouzského velvyslanectví v Buquoyském paláci v říjnu 2015

Od r.2004 jsme uspořádali 16 kongresů v cyklu „Preuves et pratiques - Důkazy a praxe„ a posléze pod hlavičkou IFDA. Poslední pak v r.2018. Tvůrčí pauzu, kterou jsme si naplánovali na r.2019 a kterou jsme vyplnili návštěvou francouzského kongresu Preuves et pratiques v Rouenu v listopadu 2019 nám protáhla nemoc, kterou svět do té doby sice dlouho očekával jako virovou pandemii, nicméně jeho původce do té doby neznal.

To nás samozřejmě zaujalo a porovnání přístupu k tomu narůstajícímu problému u nás a ve Francii jsme se chtěli věnovat na podzim 2020, kdy jsme plánovali uspořádat konferenci v rámci našeho cyklu kongresů medicíny pro praxi zcela zaměřenou na Covid-19. To se nepodařilo ani v odložených termínech.

Plánování společného setkání českých francouzských lékařů vyžaduje několika měsíční předstih a zklidněnou epidemiologickou situaci.

Ta se zdá nyní téměř na dosah ruky, jistého však není stále nic.

Co je ale již téměř jisté je, že téma Covid-19 ztrácí medicínskou přitažlivost, stává se stále více problémem politickým, který navíc společnost laickou i odbornou rozděluje.

Za takové situace se raději zaměříme na hledání témat lékaře spojujících.

Rádi bychom se ohlédli za 18 lety, během kterých jsme uspořádali řadu setkání s francouzskými kolegy. Budeme hledat odpovědi na otázky co nám tato setkání dala a zda mají ještě v současné době smysl.

Já stále věřím, že ano.

Děkuji Vám za trpělivost a doufám, že se Vám brzy ozvu s pozvánkou na setkání nejspíše na podzim 2022

Hodně zdraví a optimismu Vám přeje v březnu 2022

Richard Stejskal

předseda AMFT